DİKKAT!

Metin görünümünden çıkmak için, tarayıcınızın çerez (cookie) lerinizi temizlemeniz gerekir.

UYAP Bilişim Sistemi Kurum Portal

Kurum Portal Nedir?

UYAP Kurum Portal Türkiye genelinde, tüm adli ve idari mahkemeler ile icra dairelerinde özel şirketlerin veya kamu kurumlarının tarafı oldukları dava dosyalarını internet üzerinden takip edebilmeleri için Adalet Bakanlığı tarafından sunulan bir hizmettir.

UYAP Kurum Portal adliyelere giderek dava bilgileri hakkında bilgi almak için harcanan zaman, emek ve mesai masrafı ortadan kaldırarak, daha etkin yollardan yargıya erişim sağlamakta; yasal sürelerin kolayca ve doğru bir şekilde tespit edilmesi, yargılamanın daha kısa sürede sonuçlandırılması, mahkeme işlerinin düzen ve denetim altında tutulması sağlanarak bu konuda yaşanması muhtemel hak kayıplarının ve yersiz mağduriyetlerin yaşanmasını engelleyecektir.


Kurumlar,

 • Evrak Gönderme ve Takibini Yapabilme
 • İcra, Hukuk ve İdari Yargı Dosyalarına Ödeme Yapabilme
 • Kuruma Ait Dosya Sorguları
 • Dosyaya İlişkin İstatistiki Veriler
 • Hazırlanmış Raporlar
 • Dosya Takip
 • Safahat İşlemleri
 • Duruşma Takip

BAŞVURULAR SİSTEM ÜZERİNDEN YAPILMAKTADIR.

UYAP Kurum Portal kullanımı ile ilgili başvurunuzu sistem üzerinden göndermeniz gerekmektedir. Ayrıca fiziki olarak göndermeyiniz. Başvuru esnasında dikkat edilmesi gereken ve aşağıda maddeler halinde belirtilen hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1) Başvurunuzu Elektronik veya Mobil imza ile Sisteme Giriş yaparak göndermeniz gerekmektedir.
2) Başvurunun sözleşme imzalamaya yetkili Kamu Kurum veya Şirket yetkilisi/müdürü tarafından yapılması gerekmektedir.( İmza sirkülerinde yekili kişi tarafından.)
3) Kamu Kurumları ve Şirketler için istenilen evraklar değişiklik gösterdiğinden, buna göre aşağıdaki evrakların dilekçe ve sözleşme elektronik veya mobil imzalı olacak şekilde, diğer evrakların ise okunaklı taranmış hallerinin masa üstünde hazır edilmesi ve başvuru işlemlerine geçilmesi gerekmektedir
4) Usulsüz olarak yapılan başvurularda her türlü hukuki ve cezai ( Sözleşme ve Evraklar üzerinde değişiklik, tahrifatlar v.b şeklinde ) sorumluluğun başvuruyu yapana ait olacağının bilinmesi gerekmektedir.

Kamu Kurumları için;

1- UYAP Kurum Portal kullanım talepli dilekçe (Elektronik veya Mobil İmzalı) (Dilekçe örneği için tıklayınız.)
2- Kurum Portal kullanımına ilişkin Sözleşme (Elektronik veya Mobil İmzalı) (Not Kısmını okuyunuz.)

Özel Şirketler için;

1- UYAP Kurum Portal kullanım talepli dilekçe (Elektronik veya Mobil İmzalı)(Dilekçe örneği için tıklayınız.)
2- Kurum Portal kullanımına ilişkin Sözleşme (Elektronik veya Mobil İmzalı.) (Not Kısmını okuyunuz.)
3- İmza Sirküleri
4- Ticaret Sicil Gazetesi (Varsa Unvan Değişikliği Gazetesini ek yapınız.)

*Not: 1)İşlemlerin doğru ve zamanında yapılabilmesi için Dilekçe ve Sözleşme haricinde, taranarak EK olarak gönderilecek evrakların OKUNAKLI olmasına dikkat ediniz.

! Sözleşme başvuru yapıldıktan sonra “evrak gönderme” ekranında otomatik oluşturulacaktır. “Başvuru sözleşmesini indir” dedikten sonra indirilen evrak üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan (nokta virgül vs. ekle silme işlemi yapmadan) Uyap Editör ( İndirmek için Tıklayınız. ) programı üzerinden e-imza ile imzalamanız gerekmektedir.

Kurum Portal Başvuru Kılavuzu için tıklayınız...
Kurum Portal Yenileme Başvuru Kılavuzu için tıklayınız...

Kurumsal Web Servis

Kurumsal web servisin açılma amacı; Dosya sayıları kamu kurumları için iki binin (2000), özel kurumlar için dört binin (4000) üzerinde olan, kurumların/şirketlerin UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemindeki sınırlı kullanıcı sayısından etkilenmeden dava ve icra dosyalarına ait bilgileri kendi veri tabanlarına ekleyip raporlama gibi işlemlerini yapabilmelerini sağlamaktır. Kurumlar/şirketler kurumsal web servisi kullanarak davalarına ait evrak, makbuz gibi UYAP sisteminde oluşturulmuş ya da tarayıcıdan geçirilip UYAP sistemine aktarılmış tüm belgeleri alabilmektedirler. Ham verileri alıp kendi sistemlerine entegre ederek tüm davalarını daha sağlıklı bir şekilde kontrol edebilmekte ve istedikleri bilgileri raporlayabilmektedirler. Servis kullanıcı bazlı olmadığı için tüm bilgileri bir kere sistemlerine aldıktan sonra davalarıyla ilgili değişiklikleri servisin sağladığı güncelleme yöntemleriyle kendi sistemlerine online aktarabilmektedirler. Kendi sistemlerinde bu bilgileri istedikleri kullanıcılara açabilmektedirler.

Kurumsal Web Servisi sadece dosya sayıları kamu kurumları için iki binin (2000), özel kurumlar için dört binin (4000) üzerinde olan kurumlar/şirketler kullanabilirler.Kurumsal web servis UYAP sisteminden verilen tüm servisler gibi özel TT VPN (lease line) hat üzerinden verilmektedir. Servisi kullanmak isteyen kurumlar ilk önce test ortamında geliştirme yapmakta ve sonrasında gerçek ortama entegre edilmektedirler. Servis sürekli gelişen bir yapıdadır ve kurumların istekleri doğrultusunda geliştirilmektedir.


Dosya Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Yandaki Dosya Ücreti Hesaplama ekranınından dosya sayısı girilerek hesaplama yapılır. Bu hesaplama aşağıdaki ücret tablosuna göre yapılır.

UYAP'a Kayıtlı Dosya Sayısı Dosya Başına Bir Yıllık Ücret:

1000 e kadar 30 TL
1001-10.000 arası 15 TL
10.001-100.000 arası 4 TL
100.001-500.000 arası 2 TL
500.001 den sonrası 1 TL

Dosya ücretleri aşağıdaki kriterlere göre hesaplanır:
1- Kapalı dosyalarınız hesaba dahil değildir.
2- Yalnızca aşağıdaki dosya türleri hesaba dahil edilir.

 • İcra Talimat Dosyası,
 • Ceza Dava Dosyası,
 • İdare Dava Dosyası,
 • Kamu Dosyası,
 • Bölge Dosyası,
 • YD İtiraz Dosyası,
 • Hukuk Dava Dosyası,
 • Adli Tıp Dosyası,
 • Vergi Dava Dosyası,
 • İcra Dosyası,
 • İflas Dosyası,
 • İcra İzale-i Şuyu Dosyası,
 • Tereke Dosyası,
 • Hakem Dava Dosyası,
 • Satış Dosyası
Dosya Ücreti Hesaplama
Dosya sayınızı giriniz.
>
% 20 KDV dahil
UYAP Editör Programı
İndirin
UYAP Mevzuat-İçtihat Programı
İndirin
Java Yüklemesi (Windows XP) - 6.37 (32bit)
İndirin
Java Yüklemesi (Windows 7 ve üstü) - Son Versiyon
İndirin
UYAP (MAC) Editör Programı
İndirin
Google Chrome
İndirin