Avukat Portal Kullanım Sözleşmesi

İşbu sözleşme kullanıcı tarafından, UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemine erişim ve portal kullanımı ve sunulan hizmetlere dair sözleşme kapsamındaki şart ve yükümlülükleri, kabul, beyan ve taahhüt ile; bu şart ve yükümlülüklere aykırı davranılması halinde Adalet Bakanlığı'nın haklarını düzenlemektedir.

Bu sözleşmede;
Bakanlık; TC Adalet Bakanlığı'nı,
Kullanıcı; Avukatı (müdafi, vekil),
Portal; UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemini,
Sistem; UYAP Bilişim Sistemini ifade eder.
Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, portalda yer alan, kullanıma ve hizmetlere ilişkin Bakanlıkça belirlenen bilgi ve sistem güvenliği, kişisel verilerin korunması, portala giriş ve kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Kullanıcı;
1- Kendi elektronik imzası ile imzalayarak sistem üzerinden gönderdiği her türlü talep, bilgi ve belgenin kendisine ait olduğunu,
2- Portaldan lokal bilgisayarlarına indirilmesine izin verilen ve aşağıdaki menülerde portal tarafından sunulan belgelerin dışındaki tüm e-belge olabilecek içerikleri (xml, html, ekran kopyası vb.) yasalarla belirlenmiş meslek ilkelerine aykırı amaçlarla kısmen veya tamamen kendisi veya üçüncü kişiler aracılığı ile kopyalamayacağını, kullanmayacağını, paylaşmayacağını, çoğaltmayacağını, eklemeler yapmayacağını,

MENÜLER
a. Devam Eden İşlemlerim ve İptal ve Tamamlanan İşlemlerim menüsü altında aşağıdaki işlemler,
Kaydet/Görüntüle
b. Dosya Görüntüle menüsü altında aşağıdaki işlemler,
Evrak: Kaydet/Görüntüle
Borçlu Bilgileri -> Mernis -> Görüntüle: Yazdır / PDF
Borçlu Bilgileri -> EGM -> Görüntüle: Yazdır / PDF
c. Duruşmalarım menüsü altında aşağıdaki işlemler,
Excel'e Aktar
Evrak: Kaydet/Görüntüle
d. LİNKLER / UYAP Editör(E-İmza Destekli)

3- Sisteme erişim sağlayan cihazların donanımsal ve yazılımsal güvenliği ile varsa depolanan bilgilerin üçüncü kişilere karşı güvenliğinin sağlanması konusunda sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hususlardaki tüm kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara dair sorumluluğu yüklendiğini,
4- Sisteme erişimde başkasına ait e-imza kullanmayacağını, kendi yetkileri dışındaki bilgilere erişim sağlamayacağını, sistemin genel güvenliğini ve mevcut yazılımların çalışmasını yavaşlatacak veya engelleyecek uygulama, yazılım ve donanım kullanmayacağını, bu kapsamda hiçbir şekilde robot yazılım ve donanım kullanarak giriş, sorgu ve benzeri işlemler yapmayacağını, adil kullanım ilkelerine aykırı hareket etmeyeceğini, portal içeriğinde yer alan bilgileri değiştirip ekleme yapmayacağını, eriştiği kişisel verileri hukuka aykırı kullanıma neden olacak şekilde kendisinin veya portala giriş için kullandığı uygulama ve yazılımlar nedeniyle üçüncü kişi ya da kurumun depolamayacağını ve kullanmayacağını,
5- Kendisine ait her türlü yazılım ve donanımdan kaynaklı eksiklik, arıza ve kesinti ile internet servis sağlayıcılarından kaynaklanan kesinti veya arızadan dolayı hizmetlerden faydalanamaması veya süresinde işlem yapamaması halinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
6- Sisteminin kullanımı, sistem güvenliğine yönelik çalışmalar ve güncellemeler sırasında ortaya çıkabilecek kısıtlama, cihaz arızası, iletişim kesintisi, iletişim yavaşlığı, hat yoğunluğu vb. teknik nedenlerden dolayı fiili olarak adli hizmetlerin ilgili adli ve idari birimlerden doğrudan alınması gerektiğini, sistem üzerinden hizmetin yerine getirilememesi durumunda Bakanlığın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını,
7- Bakanlığın teknik zorunluluklar ve hizmet gereği nedeniyle, tek taraflı olarak sistemi sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkının saklı olduğunu kabul etmiş sayılacağını,
8- Bakanlığın sunduğu bu hizmetin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu, sözleşmede gerçekleştirilecek değişiklikler kullanıcı tarafından onaylanmadıkça Portala giriş yapamayacağını,
9- Sisteme saldırı mahiyetinde eylemlerinin tespiti halinde sisteme erişim ve portala giriş güvenliği yönünden gerekli inceleme yapılarak sonucuna göre tedbirler alınıp sistem güvenliği sağlanıncaya kadar portal hizmetinden yararlanmasının süreli olarak kısıtlanacağını,
10- Sözleşmeye aykırı davranışlar nedeniyle Bakanlığın kişi ve kurumlara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve cezalar için rücu hakkını haiz olduğunu,


KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER.

Sözleşme Tarihi:
Sözleşme Onay Tarihi: