Avukat Portal Nedir?

Avukatlar, https://avukat.uyap.gov.tr adresinden; E-imza, M-imza, E-devlet ve Uyap üzerinden on-line bağlanarak mesai saatleri içerisinde, dava ve icra takibi (e-takip) açabilmektedirler. Yetkileri dâhilinde sistemdeki vekâleti bulunan açık ve kapalı dosyalarını inceleyebilmektedir.

Dava dosyalarından suret alabilmekte; elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak (mazeret, cevap, vekalet vs.) gönderebilmekte, safahat bilgilerini ulaşabilmekte, duruşma günlerini sorgulayabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte, on-line harç ve masraf ödeyebilmektedir.


Avukatlar,

  • Tüm dosyalarını sorgulayabilir
  • Hukuk, İdari davalar açabilir
  • İcra takibi yapabilir
  • Duruşmaları takip edebilir
  • Vekalet / Cevap dilekçesi gönderebilir
  • Safahat sorgulayabilir

Nasıl
Kullanırım?

Avukat Portal'ı kullanmak için sadece 3 adıma ihtiyacınız var...
Daha fazla bilgi için tıklayınız

1

e-İmza
m-İmza

İmza sağlayıcı firmalardan elektronik imza veya GSM işletmecileri tarafından mobil imza edinilmelidir.

2

Farklı Giriş Seçenekleri

Avukatlar, e-imza veya m-imza ile direkt; yine e-imza veya m-imza ile e-devlet kapısından giriş yapılabilir.

3

Kullanıcı Sözleşmesi

"Avukat Portal Kullanım Sözleşmesi" kabul edilerek, tüm işlemleri rahatça gerçekleştirebilirsiniz.